Jarocin - informacje


45.801
mieszkańców Jarocina
22.116
mężczyzn
23.685
kobiet

7.528
w wieku przedprodukcyjnym

28.442
w wieku produkcyjnym

9.831
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

173
zawarto małżeństw

461
urodzeń

551
zgonów

-90
przyrost naturalny
miasto Jarocin
dochody

244.283.424
wydatki

276.797.856
struktura wydatków Jarocina

974.827
0,352%
Rolnictwo i łowiectwo

185.443
0,067%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

34.047.804
12,301%
Transport i łączność

12.847.292
4,641%
Administracja publiczna

64.889
0,023%
Turystyka

6.792.449
2,454%
Gospodarka mieszkaniowa

371.991
0,134%
Działalność usługowa

193.261
0,070%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.213.484
0,438%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.366.573
0,855%
Obsługa długu publicznego

58.531.744
21,146%
Oświata i wychowanie

676.490
0,244%
Ochrona zdrowia

13.728.406
4,960%
Pomoc społeczna

246.102
0,089%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.543.699
0,558%
Edukacyjna opieka wychowawcza

41.440.064
14,971%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.732.556
4,239%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16.204.600
5,854%
Kultura fizyczna i sport

73.636.184
26,603%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-09-19 18:35
REKLAMA
pogoda Jarocin
25.4°C
wschód słońca: 06:34
zachód słońca: 18:52
Koronawirus
wielkopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Jarocinie

kiedy
2023-10-05 18:00
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-07 16:00
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-11 17:30
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-13 19:00
miejsce
Spichlerz Polskiego Rocka,...
wstęp biletowany