29 styczeń 2020

Wielkopolskie szpitale mają szansę na poprawę żywienia klinicznego

Ponad 37% mieszkańców województwa wielkopolskiego nie wie czym jest żywienie kliniczne, tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego w ramach programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Chociaż terapie żywieniowe dostępne są w większości szpitali, to nadal niewiele osób potrafi trafnie określić czym jest leczenie żywieniowe i jaki ma wpływ wyniki leczenia pacjentów.
Koronawirus
wielkopolskie
4588
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Najczęściej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego z żywieniem klinicznym błędnie kojarzone jest podawanie posiłków w szpitalu lub klinice (13,6%) i specjalistyczna dieta zwalczająca chorobę (10,1%). Blisko 62% badanych nie zdaje sobie sprawy z wpływu żywienia klinicznego na skrócenie czasu leczenia chorego w szpitalu, mimo, że zastosowanie odpowiedniego leczenia żywieniowego jest kluczowym elementem procesu hospitalizacji i powrotu do zdrowia pacjentów. Przeszło 63% uważa, że nie ma wpływu na liczbę powikłań pojawiających się w trakcie leczenia lub nie zdaje sobie z tego sprawy. Ponadto 31% osób zamieszkujących województwo wielkopolskie nie dostrzega w żywieniu klinicznym szansy na poprawę przeżywalności hospitalizowanych.

„Wśród polskich pacjentów nadal powszechna jest niska świadomość na temat leczenia żywieniowego. Każdy pacjent ze wskazaniami powinien otrzymać leczenie żywieniowe w szpitalu dostosowanego do jego zapotrzebowania na makro i mikroskładnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy jest już za późno, aby podjąć takie działania” – komentuje dr n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. „Leczeniem żywieniowym określa się praktykę medyczną opartą na podaży metodą sztucznego dostępu specjalnych przemysłowych diet medycznych, dostosowanych do indywidualnego zapotrzebowania chorego. Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że terapie żywieniowe są zalecane gdy podaż doustna nie jest możliwa, ale również w przypadku występowania zaburzeń odżywiania” – dodaje dr n. med. Barbara Kuczyńska, Koordynator Poradni Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych w Poznaniu, dietetyk kliniczny.

Prawidłowe prowadzenie leczenia żywieniowego jest zarówno rentowne dla placówek szpitalnych, jak i korzystne dla pacjenta. Przyczyną niewiedzy może być brak dostępu do odpowiedniego doradztwa dietetycznego dla chorych w szpitalach oraz brak procedur. W wielu szpitalach brakuje wykwalifikowanego personelu specjalizującego się w terapii żywieniowej, także ze względu na brak uregulowań dotyczących zawodu dietetyka i niedostępność poradnictwa dietetycznego.

Żywienie kliniczne to metoda leczenia pozwalająca na dostarczenie wszystkich niezbędnych substancji odżywczych choremu, który nie odżywia się wystarczająco lub wcale. W tym celu specjalne preparaty podajemy doustnie, metodą sztucznego dostępu do żołądka, jelita lub dożylnie. Niedożywienie wymagające leczenia najczęściej występuje u chorych onkologicznych, neurologicznych, krytycznie chorych, pacjentów z niewydolnością oddechową i w podeszłym wieku.

Często wśród personelu szpitalnego istnieje przekonanie o wysokich kosztach oraz braku konieczności prowadzania leczenia żywieniowego wśród pacjentów. Jednak prawidłowe leczenie niedożywienia i raportowanie żywienia klinicznego jest refundowane i może przynieść szpitalom większe środki z NFZ. Wprowadzenie leczenia żywieniowego jest opłacalne dla szpitali ponieważ pozwala ograniczyć niedożywienie szpitalne prowadzące do większej liczby powikłań oraz przedłużenia pobytu w szpitalu.

Poprawa jakości leczenia żywieniowego w wielkopolskich szpitalach jest możliwa dzięki wprowadzeniu i przestrzeganiu Zasad Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. Program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” ma na celu wprowadzenie certyfikacji szpitali, które przestrzegają tych zasad. Do programu mogą przyłączyć się wszystkie szpitale na terenie Polski. Chętne szpitale zgłoszenia mogą wysyłać do 29 lutego 2020, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.leczenieprzezzywienie.org.

Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), a swoim patronatem program objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, „Stowarzyszenie Apetyt na Życie” oraz Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Udział w programie jest bezpłatny.

Celem badania było poznanie wiedzy Polaków na temat żywienia klinicznego. Badanie przeprowadzono w dniach 19.11-21.11.2019 za pośrednictwem wywiadu on-line na reprezentatywnej grupie Polaków, w wieku powyżej 18 roku życia.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
wielkopolskie
4588
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Jarocinie

kiedy
2020-11-06 19:30
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-19 18:00
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-27 18:00
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-23 17:00
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany