30 grudzień 2019

Hucznie, ale bezpiecznie

Przed nami Sylwester oraz powitanie Nowego Roku. Nie dopuśćmy do tego, aby w tę noc spotkały nas wypadki, którymi możemy przecież zapobiec. Co roku do szpitali trafiają osoby poparzone przez petardy. Niestety są wśród nich również dzieci. Często przyczyną takich sytuacji okazuje się niewłaściwe używanie fajerwerków, brak należytej opieki nad dziećmi, czy zbyt duża ilość wypitego alkoholu. Apelujemy o rozsądną zabawę, aby początek 2019 roku rzeczywiście był szczęśliwy.
Koronawirus
wielkopolskie
4330
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Co roku w trakcie sylwestrowych zabaw podczas odpalania fajerwerków dochodzi do ciężkich wypadków – poparzeń, uszkodzeń ciała i pożarów. Wśród ofiar są zarówno dzieci jak i dorośli. Dlatego apelujemy o dużą rozwagę przy używaniu wyrobów pirotechnicznych. Materiałami pirotechnicznymi nie powinny bawić się dzieci, jak i osoby dorosłe, będące pod wpływem alkoholu. Podczas odpalania petard, fajerwerków zawsze powinniśmy przestrzegać instrukcji ich użycia. Dobrze jest dokładnie przeczytać instrukcję znajdującą się na wyrobach jeszcze przed rozpoczęciem zabawy sylwestrowej. Instrukcja taka powinna być w języku polskim. Nigdy nie powinniśmy używać materiałów pirotechnicznych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w miejscach, w których ich użycie może zagrozić życiu i zdrowiu ludzi lub doprowadzić do pożaru.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek, są niedozwolone prawem. Także niedozwolone jest sprzedawania wyrobów pirotechnicznych dzieciom. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 2 lat więzienia.

 

Podczas zakupu wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

 • Nie kupuj petard w przypadkowych miejscach.

 • Sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim to przestępstwo, które podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli handlowcy sprzedają petardy dzieciom informujmy o tym policję - to uchroni najmłodszych przed nieszczęśliwymi wypadkami.

 • Przed zakupem materiałów pirotechnicznych sprawdź czy obudowa nie posiada żadnych pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń oraz czy jest dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, która zawiera co najmniej informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania.


Odpalając wyroby pirotechniczne pamiętaj:

 • Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.

 • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego dzieci nie powinny pod żadnym pozorem odpalać ich same.

 • Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.

 • Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.

 • Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce.

 • W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard.

 • Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało.

 • Huk petard niepokoi zwierzęta. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów.

 • Gdy doszło do wypadku, wezwijmy odpowiednie służby ratownicze dzwoniąc na numer alarmowy 112.

   
  źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
wielkopolskie
4330
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Jarocinie

kiedy
2020-11-06 19:30
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-19 18:00
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-27 18:00
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-23 17:00
miejsce
Jarociński Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany